Παρουσιάσεις

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

 

09.15 - 10.15 Έναρξη

Προεδρείο: Παπαδόπουλος Α. (ΑΠΘ)

Κεντρική εισαγωγική ομιλία

- Ο κτιριακός τομέας στην νέα δεκαετία - Γεγονότα και προκλήσεις

Ματθαίος Σανταμούρης, Πρόεδρος ΚΑΠΕ

 

10.30 - 11.30 Ενότητα: Γενική προσέγγιση

Προεδρείο: Φιντικάκης Ν. (UIA - ARES)

- Πολιτικές δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των ψυχρών υλικών στον Ευρωπαϊκό χώρο

Συννέφα Α., Σανταμούρης Μ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μέσω της εφαρμογής θερμομονωτικών λύσεων στο περίβλημα

Χαδιαράκου Σ. (ENTPE), Σανταμούρης Μ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

-Ανάπτυξη εργαλείου για την ολοκληρωμένη μελέτη και αξιολόγηση κτιρίων - Εφαρμογή σε κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Αναστασέλος Δ., Οξυζίδης Σ., Θεοδωρίδου Ι., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Μεσογειακές οικογειτονιές: Μεθοδολογίες προσέγγισης και εργαλεία σχεδιασμού

Σίνου Μ. (ΤΕΙ Αθήνας), Κυβέλου Σ. (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

 

11.45 - 13.30 Ενότητα: Ηλιακά συστήματα

Προεδρείο: Σταθακόπουλος Μ. (Ecotec)

Κεντρική ομιλία

- Συμβολή των θερμικών ηλιακών συλλεκτών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας

Τρυπαναγνωστόπουλος Ι. (Πανεπιστήμιο Πατρών)

 

- Η πιστοποίηση ενεργειακών προϊόντων και ο ενεργειακός χαρακτηρισμός κτιρίων: Το παράδειγμα των θερμικών ηλιακών

Μαθιουλάκης Μ., Παπανικολάου Η., Μπελεσιώτης Β. (ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ")

- Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με τη χρήση τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού: Προβλήματα και προοπτικές

Πανάρας Γ., Μαθιουλάκης Μ., Μπελεσιώτης Β. (ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ")

- Θερμοδυναμική ανάλυση οικιακού ψυγείου με κύκλο απορρόφησης και χρήση ηλιακής ενέργειας

Μαυροματίδης Γ., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

14.30 - 16.30 Ενότητα: Μικροκλίμα

Προεδρείο: Συννέφα Α. (ΕKΠΑ)

-Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat και δεδομένων GIS

Σταθοπούλου Μ., Καρτάλης Κ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

- Διερεύνηση φαινομένου αστικής θερμονησίδας στην πόλη της Λευκωσίας

Φωκαϊδης Π., Παναγιώτου Ι., Νεοφύτου Μ., Ιωάννου Ι., Πέτρου Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Sandberg Μ. (University of Gävle), Batchvarova Ε. (Bulgarian Academy of Science)

- Κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα

Θεοφίλου Μ., Πασιαρδής Σ. (Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου), Σεργίδη Δ., Καταφυγιώτου Μ. (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

- Αξιολόγηση ποιότητας δόμησης και ενεργειακής απόδοσης σχολείων στις ορεινές περιοχές της Κύπρου

Καταφυγιώτου Μ., Σεργίδη Δ. (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

- Αξιολόγηση ποιότητας και ενεργειακής απόδοσης σχολείων στην Κύπρο σε περιοχές ενδοχώρας

Καταφυγιώτου Μ., Σεργίδη Δ. (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

- Αξιολόγηση ποιότητας δόμησης και ενεργειακής απασχόλησης σχολείων στις παράλιες περιοχές της Κύπρου

Καταφυγιώτου Μ.Κ., Σεργίδη Δ.Κ. (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

- Χαρακτηριστικά αστικής θερμικής νησίδας στη Δυτική Ελλάδα και τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου

Βαρδουλάκης Ε., Καραμάνης Δ., Μιχαλακάκου Π. (Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας),

Ασημακοπούλου Μ.Ν., (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

17.00 - 18.15 Ενότητα: Υλικά

Προεδρείο: Tσελέντης Χ. (Ελληνικές Κατασκευές)

Κεντρική ομιλία

- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος: δομικά υλικά και στρατηγικές

Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

- Κατασκευή παθητικών κτιρίων με θερμομονωτικά υλικά κατασκευασμένα από NEOPOR & PERIPOR της BASF και ενεργειακή μελέτη αυτών από το Passive House Institute

Ριζάκος Κ. (Γ. Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ)

- Η συμβολή των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Ρούνη Γ. (STO Hellas)

- Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο, αποτελούμενο από εξηλασμένο πολυστυρένιο και επικάλυψη κεραμικού πλακιδίου πλήρους υάλωσης, κατάλληλο για αντεστραμμένη μόνωση δώματος

Χατζηάστρου Χ. (FIBRAN A.E.), Οικονόμου Ν. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Κόντος Ε. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

- Ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της χρήσης των μεμβράνων της εταιρίας 3Μ

Ασημακοπούλου Μ., Σφακιανάκη Κ., Σανταμούρης Μ. Γαϊτανή Ν., Σπανού Α. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Σπυρόπουλος Κ. (3Μ Ελλάς ΜΕΠΕ), Χαραλαμπίδης Ν. (Greenpeace)

 

18.15 - 19.30 Στρογγυλή Τράπεζα: Σύγχρονα υλικά στην υπηρεσία του ενεργειακού σχεδιασμού

 

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

 

09.15 - 10.40 Ενότητα: Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Προεδρείο: Αναστασέλος Δ. (Διεθνές Πανεπιστήμιο)

Κεντρική ομιλία:

- Διερεύνηση θερμικών απωλειών με θερμοκάμερα και πολύμετρο σε κτίρια γραφείων

Κοσμόπουλος Π., Καντζιούρα Α. (Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών)

 

- Συνθέτοντας τη μορφή της πόλης με ενεργειακά κτήρια (η περίπτωση του Μετρό της Αθήνας)

Μπάτσος Δ., Τζουβαδάκης Ι., Σωτηροπούλου Α., Στάμος Α. (ΕΜΠ)

- Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής αξιολόγησης

Γιαμά Ε., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Χρήση της αιολικής ενέργειας σε εφαρμογές παθητικού δροσισμού

Μπαγιώργας Χ., Μιχαλακάκου Γ. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

- Εργαλεία εκτίμησης και υπολογισμού του μικροκλίματος υπαίθριων χώρων

Χατζηδημητρίου Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

09.40 - 10.40 Ενότητα: Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας

Προεδρείο: Τρυπαναγνωστόπουλος Ι. (Πανεπιστήμιο Πάτρας)

- 4 Πράξεις αρχιτεκτονικής ακροβασίας

Γαβαλάς Α. (Gavalas Architects & Associates)

- Η συμβολή της διογκωμένης πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Πατενιώτης Π. (Πανελλήνιος Συνδέσμος Παραγωγών EPS)

- Φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου στο νέο ττίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Ένα παράδειγμα ολιστικής εφαρμογής φυτεμένου δώματος στις μεσογειακές κλιματικές συνθήκες

Κοτοπούλης Γ. (egreen ZinCo)

- Σχεδιασμός και αξιολόγηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια γραφείων - το κτίριο διοίκησης του ΚΑΠΕ

Ανδρουτσόπουλος Α., Σαγιά Β. (ΚΑΠΕ), Θεοδωρίδου Ι. (Technische Universitat Darmstadt), Κωνσταντινίδου Χ., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

 

11.00 - 12.30 Ενότητα: Οικονομικά και θεσμικά

Προεδρείο: Χαδιαράκου Σ. (ΕΝΤPE)

Κεντρική ομιλία

- Δίκτυο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του κόλπου για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας

Δούκας Χ., Παπαδοπούλου Α. , Μακαρούνη Ι., Ψαρράς Ι. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

- Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς για Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση

Δημόπουλος Δ., Επικεφαλής-Μονάδα Περιβάλλοντος, Τράπεζα Πειραιώς

- Νομικές παράμετροι κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Αθανασάκη Μ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

-Ο ρόλος του κτηρίου και της αρχιτεκτονικής στην κλιματική αλλαγή και η συμβολή της νομοθεσίας των ΑΠΕ στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

Χατζηγεωργίου Μ. (ΕΜΠ)

- Έρευνα ενσωμάτωσης μελλοντικών τεχνικών στην εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς συγκροτημάτων κατοικιών

Γεωργιάδου Μ.Χ., Guthrie P., Hacking T. (University of Cambridge)

 

11.00 - 12.30 Ενότητα: Περιβαλλοντική διαχείριση και τεχνολογίες (I)

Προεδρείο: Γιαμά Ε. (AΠΘ)

- Σχεδιασμός ξενοδοχείων στη Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Βουρδουμπάς Ι. (ΤΕΙ Κρήτης)

- Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό - Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Μποέμη Σ.Ν. (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Σλίνη Θ., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Οργανικά φωτοβολταϊκά με ευελιξία ενσωμάτωσης στα κτίρια

Τρυπαναγνωστοπούλου Μ., Κούτσελας Ι. (Πανεπιστήμιο Πατρών)

- Διαμόρφωση θερμοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά συστήματα σε δώμα κτιρίου

Καρτέρης Μ., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ψύξη σε χώρες με μεσογειακό κλίμα

Μενδρινός Μ., Καρίτσας Κ. (ΚΑΠΕ)

- Η ενσωμάτωση της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του ενεργειακού σχεδιασμού στα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Καλλιαγρά Σ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Βανδώρος Α., Μαλινδρέτος Μ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Τροχόπουλος Δ.

 

12.30 - 13.00 Κεντρική ομιλία

Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Ζάβρας Β., Γενικός Διευθυντής-Τομέας Πράσινης Επιχειρηματικότητας, Τράπεζα Πειραιώς

 

13.00 - 14.00 Στρογγυλή Τράπεζα:Χρηματοοικονομικές και θεσμικές παράμετροι ενεργειακών δράσεων

 

15.00 - 16.30 Ενότητα: Ενεργειακός σχεδιασμός και θερμική άνεση

Προεδρείο: Θεοδωρίδου Ι. (ΑΠΘ)

- Η επιρροή της θερμομόνωσης σε κατασκευές μεγάλης θερμοχωρητικότητας για θερμά κλίματα

Κωνσταντινίδου Χ., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Δυναμικός υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ σε φυτεμένα δώματα και της εξοικονομούμενης ενέργειας σε μονώροφο κτίριο από την εγκατάσταση τους

Κοτσίρης Γ. (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας), Πολυχρόνη Ε.,

Ανδρουτσόπουλος Α. (ΚΑΠΕ), Νεκτάριος Π. (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας)

- Αξιολόγηση συστημάτων θερμομόνωσης σε κατοικία στο Πόρτο Ράφτη Αττικής

Μπέης Λ., Αμπατζή Μ. (SAA-H)

- Αξιολόγηση συνθηκών θερμικής άνεσης σε σύγχρονο κτίριο γραφείων με βάση το πρότυπο ISO 7730

Γαλανός Δ., Κοσμόπουλος Π. (ΔΠΘ)

- Η σχέση των πραγματικών και θεωρητικών θερμικών απωλειών λόγω των θερμικών γεφυρών στο κτηριακό κέλυφος και η ενεργειακή αναβάθμισή του. Λήψη αποφάσεων; Περιορισμοί; Τρόποι αποφυγής αποτυχίας

Κάζδαγλης Μ., Ζησοπούλου Μ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό κατοικίων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Προτάσεις βελτίωσης παλαιών κατοικίων

Σακκά Α., Σανταμούρης Μ., Λιβαδά Ι. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

15.00 - 16.30 Ενότητα: Περιβαλλοντική διαχείριση και τεχνολογίες (ΙΙ)

Προεδρείο: Ρούνη Γ. (STO Hellas)

- Έξυπνη μόνωση με πράσινη αισθητική

Ευαγγελίου Χ., Αλούπης Η.Κ., Κρεμαλή Ρ. (ALFA ALFA ENERGY ABEE)

- Θερμική απόδοση παραδοσιακής κατοικίας στη Μάρπησσα της Πάρου

Αμπατζή Μ., Μπέης Λ. (SAA-H)

- Βέλτιστος σχεδιασμός βιοκλιματικού σχολείου επί ΑΠΕ με βάση στην γεωθερμία στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας δήμου Κοζάνης

Καράγιωργας Μ. (BONAIR), Διαμαντόπουλος Δ.(ΠΛΕΙΑΣ ΕΠΕ)

- Διερεύνηση των συνθηκών φωτισμού και της απαίτησης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε χώρους γραφείων με συστήματα σκίασης ενσωματωμένα σε όψεις τους

Αξαρλή Κ., Βαϊτση Χ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική διαχείριση στα νοσοκομεία: Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Χλιοπάνου Ε. (Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος), Γιαμά Ε., Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Η χρήση της προσομοίωσης και των μετρήσεων του μικροκλίματος για την ανάπλαση αστικού πάρκου στην Κρήτη

Μιχαηλίδου Μ., Τσιτούρα Μ. (Πολυτεχνείο Κρήτης)

 

17.00 - 18.15 Ενότητα: Αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις

Προεδρείο: Μπαρτζώκας Β. (Archisearch)

Κεντρική ομιλία:

- Συνέργειες αρχιτεκτονικής και εύκρατης πόλης

Φιντικάκης Ν. (Σύνθεση & Έρευνα)

 

- Στρατηγική διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος

Θεοδωρίδου Ι. (Technische Universitat Darmstadt)

- Φυσικός φωτισμός κτιρίων: Η απόδοση των ραφιών φωτισμού στην Ελλάδα

Μερέση Α. (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Αξαρλή Κ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Στρατηγική διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος μουσείων

Βρανίκας Ν. (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού), Παπαδόπουλος Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

- Αειφόρα μοντέλα κατοικίας για τη Μεσόγειο

Σαγιά Β. (ΚΑΠΕ)

 

18.15 - 19.30 Στρογγυλή Τράπεζα: Σχεδιάζοντας για ένα εύκρατο περιβάλλον

 

POSTERS

 

- Η αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού της βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος

Ζησοπούλου Α., Κάζδαγλης Μ. (UCL)

- Εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών - μια διαφορετική προσέγγιση

Θεοδωρίδου Ι. (Technische Universitat Darmstadt)

- Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου

Καζαντζή Κ. (La Sapienza)

- Γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης & ψύξης κτιρίων

Κωνσταντόπουλος Δ.

- Βιοκλιματικός σχεδιασμός και μορφογένεση

Λύτρα Β. (Architectural Association London)

- Ο ρόλος της έρευνας στο σχεδιασμό βιώσιμων βιομηχανικών κτιρίων

Μαυρίδου Δ. (ΔΠΘ)

- Βιοκλιματική μονοκατοικία στις Φαρρές Νομού Αχαΐας, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση

Μπάρλου Ε. (Πανεπιστήμιο Πατρών)