Πρόγραμμα / Επιστημονικοί υπεύθυνοι

(Με αλφαβητική σειρά)

Άγις Παπαδόπουλος, καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μάνθος Σανταμούρης, καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλέξανδρος Τομπάζης, Αρχιτέκτων

Νίκος Φιντικάκης, Αρχιτέκτων, Διευθυντής UIA-ARES