Διοργάνωση / Διοργάνωση

Το συνέδριο διοργανώθηκε, υπό την αιγίδα του ΚΑΠΕ, με τη συνεργασία των:

- Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- UIA-ARES Διεθνές Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικήςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της UIA (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων)

 

Γραμματεία Συνεδρίου:

Ηλιότοπος Συνέδρια