Πρόγραμμα / Πρόγραμμα


Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2011, 20.00

ARENEP2011_program_web.pdf


Στρογγυλές Τράπεζες (τελευταία ενημέρωση: 3 Μαΐου 2011, 16.00)

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

18.15 - 19.30: Σύγχρονα υλικά στην υπηρεσία του ενεργειακού σχεδιασμού

Συντονιστής: Δημήτρης Αναστασέλος, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Παναγιώτης Δρακόπουλος, STO Hellas
Κωνσταντίνος Ριζάκος, Γ.Κ. Ριζάκος ΑΒΕΤΕ
Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, 3M Ελλάς ΜΕΠΕ
Κώστας Σταμπόρης, Isoren
Παναγιώτης Σπανουδάκης, Bioclima/Druckfarben
Αφροδίτη Συννέφα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας
Στέλλα Χαδιαράκου, Fibran Α.Ε.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

13.00 - 14.00: Χρηματοοικονομικές και θεσμικές παράμετροι ενεργειακών δράσεων

Συντονιστής: Αργύρης Δεμερτζής, δημοσιογράφος Flash 96
Στέφανος Μίτμαν, Helioindex ΑΕ
Άγις Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ
Νίκος Φιντικάκης, UIA - ARES
Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος Green Banking, Τράπεζα Πειραιώς

18.15 - 19.30: Σχεδιάζοντας για ένα εύκρατο περιβάλλον

Συντονιστής: Άγις Παπαδόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Χρήστος Ζερεφός, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κώστας Καρτάλης, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής
Ρένα Κουμάντου, Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μάνθος Σανταμούρης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΟδηγίες για την υποβολή των πλήρων εργασιών:

GuidelinesARENEP2011gr.pdf