Πλατινένιος χορηγός

Αφίσα Συνεδρίου
Αρχική


Στόχος του συνεδρίου ήταν η τεκμηριωμένη και σε βάθος ενημέρωση με έμφαση στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και στη διάνοιξη νέων επιχειρηματικών δυνατοτήτων, υπό το πρίσμα των τεχνολογικών και νομοθετικών εξελίξεων.

Το συνέδριο απευθυνόταν στον επιστημονικό, τεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στη δημόσια διοίκηση και σε όλους τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις και τις προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου αναδείχθηκαν τόσο το μεγάλο δυναμικό που υπάρχει στα ελληνικά κτίρια για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, όσο και οι δυσκολίες που συναντώνται στην προσπάθεια αυτή.

Όπως προέκυψε και από τις εισηγήσεις των έμπειρων, αλλά και των νεότερων, επιστημόνων που συμμετείχαν, τα προβλήματα είναι απόρροια της επί δεκαετίες στρεβλής χωροταξικής ανάπτυξης και του γεγονότος ότι κατασκευάζουμε κτίρια χωρίς ηλιοπροστασία, επαρκή θερμομόνωση και με παρωχημένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Παράλληλα, όμως είναι και νομικά και οικονομικά, αφού οι προσπάθειες ριζικής ανάπλασης ολόκληρων κτιρίων ή τετραγώνων δεν διευκολύνονται τόσο από το υψηλό κόστος όσο και από παρωχημένες νομοθετικές διατάξεις.

Ωστόσο, και παρά τη δύσκολη συγκυρία για τον κατασκευαστικό κλάδο, καταγράφηκε και μία θετική δυναμική. Οι δυνατότητές που απορρέουν από τον "Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων", η ύπαρξη στοχευμένων δράσεων, όπως το "Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον" και το "Χτίζοντας το Μέλλον", αλλά και η κινητικότητα που παρατηρείται στο χώρο των πανεπιστημίων, της έρευνας και της βιομηχανίας, δίνουν την ελπίδα ότι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μπορεί να αποτελέσει μοχλό όχι μόνο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, αλλά και για την ανάπτυξη των κλάδων των κατασκευών και των δομικών υλικών.

Όπως επισημάνθηκε και στη διάρκεια των τριών πολύ ζωντανών συζητήσεων (στρογγυλές τράπεζες) που έγιναν στη διάρκεια του συνεδρίου, η προοπτική πρέπει να βασίζεται στην αξιοποίηση της υψηλού επιστημονικού επιπέδου τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, στη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων κλάδων και στην αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν οι υψηλοί στόχοι που αποτελούν πρόκληση και ευκαιρία για τη χώρα.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του συνεδρίου ήταν οι: Μ. Σανταμούρης, Α. Παπαδόπουλος, Α. Τομπάζης και Ν. Φιντικάκης
αναλυτικά εδώ

Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα:

- του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

και με τη συνεργασία:

- της Ομάδας Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

- και του Διεθνούς Προγράμματος Αρχιτεκτονικής και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA-ARES)

Στο πλαίσιο του συνεδρίου λειτούργησε έκθεση.